Life in New Zealand

ทีมงาน RBN Education จะทยอยอัพเดท เรื่องราวการใช้ชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์ ที่พัก อาหาร ร้านค้า การเดินทางภายในประเทศ และเรื่องน่ารู้อื่นๆ จากประสบการณ์จริงของทีมงาน RBN ที่ไปเรียน ทำงาน และย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์

จะไปเรียนนิวซีแลนด์ เริ่มต้นยังงัยดี? (Part 1)

ระบบขนส่งสาธารณะที่นิยมใช้ในการเดินทางไปมาภายในประเทศนิวซีแลนด์

รวบรวมรายละเอียดที่พักในนิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆที่ต้องการไปเรียนที่นิวซีแลนด์

Powered by MakeWebEasy.com